ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเมืองไทย วัยฮอร์โมน

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นักวิชาการและอดีตรมต. ผู้ผ่านยุคสมัยการเมืองของนายกรัฐมนตรี เปิดมุมคิดวิเคราะห์ความขัดแย้งทางการเมืองในรอบทศวรรษที่ผ่านมา เช่น การปฏิรูปการเมือง การพิจารณาคดีของศาลไทย การบริหารจัดการม็อบการเมือง การเติบโตทางความคิดเรื่องการเมืองของคนไทย ฯลฯ ประเทศไทยจะมีหนทางสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้อย่างไร ดร.วีรพงษ์ เสนอแนะหลักคิดไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-28 01:03