ข้อมูล eBook

ชื่อ: โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 2

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

วรากรณ์ สามโกเศศ นับเป็นคนส่วนน้อยที่ชอบทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องราวง่ายและสนุก สามารถอธิบายเรื่องราวใกล้ตัวให้เป็นเรื่องราวชวนรู้ ด้วยแง่คิดเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยผู้อ่านไม่รู้สึกว่ากำลังอ่านเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่หนักอึ้ง เพราะความง่ายที่ซึมซับอย่างเป็นธรรมชาติ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-02-06 01:02