ข้อมูล eBook

ชื่อ: โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 3 (พ.7)

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"""...อนิจจาน่าเสียดาย ฉันทำชีวิตหายไปครึ่งหนึ่ง
ส่วนที่หายนั้นลึกซึ้ง เจือน้ำผึ้งบุหงาลดามาลย์""
นี่อาจจะเป็นอาการเดียวกับคนที่เพิ่งอ่าน ""โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 3"" นี้ แต่นี่ก็เป็นคำจำกัดความของ ""โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี"" ได้เป็นอย่างดี เพราะหากคุณทำอะไรสักอย่าง คุณก็ต้องสูญเสียการกระทำอะไรสักอย่างไปเช่นกัน ไม่ใช่เรื่องของความโลภแต่เป็นสัจธรรม ดังสำนวนไทยโบราณท่านว่า ""ได้อย่าง เสียอย่าง"""