ข้อมูล eBook

ชื่อ: โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 5 ถูกสุดคือแพงสุด (พ.5)

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เราจะเข้าใจมนุษย์ในฐานะสมาชิกของเศรษฐกิจ มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นมา เศรษฐศาสตร์ไร้กระได แบบเชื่อขนมกินได้เล่มนี้จะพาผู้อ่านไปพบกับ อีกมิติหนึ่งในมุมมองแบบเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ วรากรณ์ สามโกเศศ มีคำอธิบายพร้อมตัวอย่าง ประกอบแบบง่ายๆ และเห็นได้ชัด นอกจากนี้ ยังมีประเด็นทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้ ติดตามใคร่ครวญ