ข้อมูล eBook

ชื่อ: โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 6 ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง (พ.2)

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ความง่ายและธรรมดา ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ยังเป็นหลักในการนำเสนอ "ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง" หนังสือเล่มใหม่ในชุดดังกล่าวอยู่เหมือนเดิม