ข้อมูล eBook

ชื่อ: โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 7 สนุกกับของไม่ฟรี (พ.3)

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

“เศรษฐศาสตร์นอกห้องเรียน อาหารบำรุงสมองชั้นดี สำหรับผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต” การจะได้อะไรมาสักอย่างต้องเอาบางสิ่งหรือหลายสิ่งไปแลกเสมอ เข้าทำนอง “โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี” แม้จะมีคนให้หนังสือเล่มที่ถืออยู่นี้ก็ตาม ท่านก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายอยู่ดีเพราะในโอกาสต่อไปท่านก็จำเป็นต้องตอบแทนผู้ให้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งนั่นก็คือต้นทุน ถ้าท่านไม่ตอบแทนเลยท่านก็อาจสูญเสียมิตรภาพ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของต้นทุนที่ท่านต้องจ่ายอยู่นั่นเอง ยิ่งถ้าท่านได้รับมาแล้วและอ่านเรื่องต่างๆ ที่มีอยู่ในเล่มนี้ ยิ่งมีต้นทุนสูงขึ้นเพราะต้องเสียเวลาอ่านและเวลาที่เสียไปนี้ท่านอาจเอาไปทำอะไรอื่นๆ ได้มากมาย ดังนั้นการอ่านเช่นนี้จึงเหมือนกับเป็นการ ”สนุกกับของไม่ฟรี”